Kategorie: Aktuality

Dědictví nemovitosti

Dědictví nemovitosti se pro většinu lidí stane nečekanou událostí v životě, na kterou nejsou připravení. Je tedy dobré znát základní problematiku a povinnosti, jaké se na dotyčného vztahují. Na dědictví nemovitosti lze nahlížet ze dvou stran. Jednak z hlediska vlastníka, který se rozhodne nemovitost odkázat, a jednak z pohledu dědice.

Jak postupovat

V případě rodičů, prarodičů či jiných příbuzných, kteří se rozhodnou přenechat svůj dům, nebo chalupu, dětem nebo vnoučatům jsou dvě možnosti. Buď jim mohou svůj majetek odkázat nebo darovat.
V obou případech se ještě donedávna platila dědická, resp. darovací daň. Tato povinnost odpadla s účinností nového občanského zákoníku. Dědici si tudíž nemusí dělat starosti s dědickou daní, ovšem i tak zaplatí nemalé peníze. Především se jedná o notářský poplatek, který se stanovuje podle hodnoty nemovitosti. U domu v hodnotě 1,5 miliónu Kč je to přes 10 tisíc Kč. Dalších pár tisícovek stojí odhad nemovitosti. Proto je výhodnější z pohledu nabyvatelů, aby jim jejich předci nemovitost darovali ještě za svého života. Nezaplatí žádnou daň, pouze tisíc korun za přepis v katastru nemovitostí a 30 Kč za ověření podpisu.

 

Nemovitost s dluhy

V případě, že zdědíte nemovitost, může vaši radost z nabytého majetku zkalit zjištění, že na nemovitosti váznou dluhy. Proto je dobré, když o možnosti dědění nemovitosti víte předem. Pak se můžete rozhodnout, zda by to pro vás bylo vůbec výhodné a v případě pochybností můžete takové dědictví odmítnout. Odmítnutí musíte provést ústně u notáře, nebo písemným prohlášením, které notáři zašlete. Musíte tak ovšem učinit do 1 měsíce ode dne, kdy jste se od notáře dozvěděli o dědictví a o možnosti jeho odmítnutí.
Další informací je, že za zůstavitelovy dluhy ručí dědic pouze do výše ceny nabytého dědictví, eventuálně podílu. Nebezpečí je ovšem v tom, že v případě podílu dědic neručí pouze majetkem získaným dědictvím, ale celým svým majetkem. Problémem to může být především v situaci, kdy je nemovitost ve špatném stavu a nikdo nejeví zájem o její zakoupení.
Pokud je dědictví předlužené, můžete se jako dědic dohodnout s věřiteli, že jim nemovitost přenecháte k úhradě dluhů, pokud ovšem dohodu schválí příslušný soud.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

Kontakt

Realitní společnost ČS
Fresh Reality Finance, s.r.o.

nám. Svobody 2003
Kladno, 272 01


Masarykovo nám. 1
Benešov, 256 01

Tel: +420 720 620 320
E-mail: freshreality@rscs.cz

č.ú. 4335938349/0800

č.ú. 4339766329/0800

Koupit
Facebook
Facebook