Kategorie: Aktuality

Jak je to s podílem spoluvlastníků na opravách domu?

Opravy domů jsou záležitostí, která často končí i spory. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti spoluvlastnických podílů. Pod pojem hospodaření lze zahrnout i investice do oprav a údržby domu. Rozhoduje většinový podíl a pokud některý ze spoluvlastníků s rozhodnutím nesouhlasí, může většinový spoluvlastník přesto provést například opravu domu, výměnu oken nebo jiný zákrok.

Opravy domů jsou záležitostí, která často končí i spory. O hospodaření se společnou věcí rozhodují spoluvlastníci většinou počítanou podle velikosti spoluvlastnických podílů. Pod pojem hospodaření lze zahrnout i investice do oprav a údržby domu.

 

Rozhoduje většinový podíl a pokud některý ze spoluvlastníků s rozhodnutím nesouhlasí, může většinový spoluvlastník přesto provést například opravu domu, výměnu oken nebo jiný zákrok.

Výjimka

Spoluvlastníci, kteří jsou v menšině a byli přehlasováni, se musí podrobit rozhodnutí většiny. Pouze v případě rozhodnutí o zásadní změně nebo přestavbě domu, se mohou přehlasovaní vlastníci domáhat u soudu, aby v zájmu jejich ochrany rozhodl o zamýšlené změně soud sám.

Ve vztahu k nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví tedy došlo k důležité změně. Pokud se hlasuje o podstatné přestavbě domu, pak musí souhlasit všichni spoluvlastníci. Například výměna oken či jiný „nepodstatný“ zákrok nelze považovat za důležitou změnu a proto ji lze provést, pokud rozhodne většina.

Na doplnění lze uvést, že soud rozhoduje o hospodaření se společnou věci na návrh kteréhokoliv ze spoluvlastníků nejen když jde o její důležitou změnu, ale i v případě, pokud nastane při hlasování rovnost hlasů, nebo když se nedosáhne většiny, případně dohody.

Jak je to s podílem na nákladech

Pokud by některý ze spoluvlastníků nesouhlasil z nejrůznějších důvodů s provedením opravy domu a byl přehlasován, nezbavuje jej to povinnosti podílet se na nákladech vynaložených v souvislosti s danou investicí.

Výše podílu se určí v souladu s výší spoluvlastnického podílu, který zároveň vyjadřuje i míru, jakou se jednotliví spoluvlastníci podílejí na povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.

Konkrétně u domu to tedy znamená, že každý spoluvlastník se podílí na nákladech spjatých s investicí v poměru, který odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu. Pokud by například dům vlastnili tři vlastníci a jeden nesouhlasil, pak je povinen hradit jednu třetinu celkových nákladů na konkrétní investici.

Může však nastat situace, že většina rozhodne v rozporu s dobrými mravy nebo nedodrží stavební předpisy apd. V takovém případě se přehlasovaný spoluvlastník může obrátit na soud.

print Formát pro tisk

Kontakt

Realitní společnost ČS
Fresh Reality Finance, s.r.o.

nám. Svobody 2003
Kladno, 272 01


Masarykovo nám. 1
Benešov, 256 01

Tel: +420 720 620 320
E-mail: freshreality@rscs.cz

č.ú. 4335938349/0800

č.ú. 4339766329/0800

Koupit
Facebook
Facebook